Yönetici Mektubu

Yönetici Mektubu

Değerli Ziyaretçi,

Adalılar Kuruyemiş olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine büyük önem vermekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde yükümlülüklerimizi yerine getirerek kişisel verilerinizi korumak için gerekli hassasiyeti gösteriyoruz .

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 20. maddesinin bir gereği olarak 7 Nisan 2016'da yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevcut tüm iş süreçlerimizde geçerlidir. Bu bağlamda, veri sorumlusu Adalılar Kuruyemiş olarak; kişisel verilerinizi mevzuatta ilgili yasal dayanaklarda belirlenen sınırlar dahilinde işlemekteyiz. Adalılar olarak yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmiş bu kapsamda idari, teknik ve hukuki tedbirleri uygulanabilirlik ilkesisini gözeterek tüm iş süreçlerimize yansıtmış bulunmaktayız. Faaliyet alanımızdaki yasal temeller üzerine kurulan veri envanterimizi ve ilgili politikalar, prosedürler ve talepler için yanıt mekanizmamızı tamamlamış bulunmaktayız.

Saygılarımızla,

ADALILAR KURUYEMİŞ A.Ş.