İNSAN KAYNAKLARI
İş başvurularınız için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.

İş Başvuru Formu

İş Tecrübesi

Eğitim Bilgileri

İlk Öğretim
Orta Öğretim
Lise
Önlisans
Üniversite
Yüksek Lisans

Yabancı Dil

1. Yabancı Dil
2. Yabancı Dil

İş Bilgisi

Şahıs Referanslarınız

Fotoğrafınız

İnsan kaynakları süreçlerini etkin ve doğru bir şekilde yöneterek çalışanlarımızın performansını, katılımını ve memnuniyetini artırmayı kurumsal başarımızın en önemli anahtarlarından biri olarak görmekteyiz.

Adalılar tanem ailesi olarak Kurumsal başarımızın en önemli varlığı olan insan kaynağının en iyi şekilde işe alınması , yerleştirilmesi , eğitilmesi , geliştirilmesi , motive edilmesi , yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi ile mümkün olacağının bilinci ile en alt birimden , en üst birime kadar hedef ve ilkelerimiz doğrultusunda doğru pozisyona doğru adayları yerleştirmek için yıl boyunca çalışmalarımızı sürdürürüz.

Adalılar Tanem ailesi olarak , işe alım süreçlerimizde en çok önem verdiğimiz kriterlerden birini yetkinlikler oluşturur. Yetkinlikler, bir işi başarılı bir şekilde yerine getirmek için ortaya konulması gereken bilgi , beceri ve davranışların bütünüdür. Hangi departman için değerlendirilirse değerlendirilsin , adaylarımızın aşağıdaki ana yetkinliklere sahip olması kurumsal başarımıza ulaşmada çok önemli rol oynayan faktörlerdir.

A) LİDERLİK YETKİNLİKLERİ

 • 1) Astlarına Yol gösterme
 • 2) Astlarını tanıma ve motive etme
 • 3) Rol modeli olma
 • 4) Takdir etme
 • 5) Koordinasyon ve planlama
 • B) MESLEKİ YETKİNLİKLERİ

 • 1) Bilgi ve Tecrübe
 • 2) İşi zamanında ve Doğru şekilde gerçekleştirmek
 • 3) Bilgi Kaynaklarına ulaşma becerisi
 • 4) Sonuç odaklı çalışma
 • 5) Sorumluluk sahibi olma
 • C) KİŞİSEL YETKİNLİKLERİ

  1) Şeffaf ve açık olma
 • 2) Doğru ve dürüst olma
 • 3) Yapıcı iletişim kurma
 • 4) Takım oyuncusu olma
 • 5) İşini ve sorumluluklarını sahiplenme
 • 6) Çözüm odaklı tutum ve davranışlara sahip olma
 • Adalılar tanem ailesine katılacak adaylarda yukarıda saydığımız olmazsa olmazımız olan yetkinliklere sahip olan adaylar tercih edilip işe alım süreci başlatılır.

  Adalılar tanem ailesi İnsan Kaynakları Birimi , insan kaynakları yönetimiyle ilgili işleyişi sürekli geliştirmek ve iyileştirmek için yıl boyu çalışmalarını sürdürüp tüm çalışanların motivasyonlarını ve performaslarını en üst seviyeye getirmeyi ve o noktada tutmayı hedefler . Bu kapsamda adil ücret dağılımı , uzman istihdamı , işgücü planlaması , performans yönetimi , sosyal ve ekonomik haklar , çalışanların güvenliği , çalışan davranışlarının yönetimi , işe girişler , işten ayrılmalar , çalışma saatleri , sözleşmeler , yetenek yönetimi , mesleki eğitim , şikayetler ve disiplin , eşitlik , çalışanların eğitimi , Çalışanların öneri ve beklentileri , çalışanların motivasyonu ve firmaya bağlılığının arttırılması gibi hususlar birimin üzerinde çalıştığı , öneri geliştirdiği ve sürekli iyileştirdiği konular arasında yer alır.

  Adalılar Tanem ailesinin her çalışanı bizim için önemlidir. İşletmelerin var olması ve sürdürebilirliği çalışanların sayesinde mümkün olduğu bilinciyle her çalışanımıza ayrım yapmadan huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak , iş dışında da düzenlenen aktivite ve organizasyonlar ile çalışanlarımızın motivasyonunu ve paylaşımlarını arttırmak temel hedeflerimiz arasında yer alır.

  Bir araya gelmek, bir başlangıç. Bir arada bulunmak, bir gelişme. Beraber çalışabilmek ise başarıdır.